Witamy na stronie Zakładu Diagnostyki Medycznej w Poznaniu

Zakład Diagnostyki Medycznej świadczy usługi w diagnostyce onkologicznej i hematologicznej oraz chorób infekcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technik cytogenetycznych i biologii molekularnej. Zakład prowadzi badania nad podatnością na zachorowania i odpowiedzią na leczenie w chorobach nowotworowych i zakaźnych.

Badania cytogenetyczne w chorobach nowotworowych

Standardem diagnostycznym schorzeń hematoonkologicznych jest ocena kariotypu, aberracji chromosomowych i translokacji metodami cytogenetyki klasycznej - barwienie chromosomów metodą GTG oraz molekularnej - FISH do jąder interfazowych i metafazowych.

Pobierz formularz skierowania na badanie


Pobieranie i transport materiału do badań

PRACOWNIA CYTOGENETYKI


Czytaj więcej →

Badania molekularne w chorobach nowotworowych

Wykrywanie mutacji, delecji, insercji oraz ocena jakościowa genów fuzyjnych i ilościowa ich transkryptów. Monitorowanie chimeryzmu hematopoetycznego po allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku kostnego.

Pobierz formularz skierowania na badanie


Pobieranie i transport materiału do badań

PRACOWNIA CYTOGENETYKI


Czytaj więcej →

Badania molekularne w chorobach infekcyjnych

Diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby - określanie wiremii, genotypów i lekooporności. Wykrywanie zakażeń oportunistycznych i szpitalnych w przebiegu wrodzonych i nabytych zaburzeń odporności.

Pobierz formularz skierowania na badanie


Pobieranie i transport materiału do badań

PRACOWNIA BADAŃ MOLEKULARNYCH


Czytaj więcej →