Zapraszamy do punktu pobrań wymazów SARS-CoV-2 

Czytaj więcej…

 

Witamy na stronie Zakładu Diagnostyki Medycznej w Poznaniu

Zakład wykonuje molekularne badania genetyczne wirusów od 25 lat,
posiada opracowaną, zwalidowaną i wdrożoną procedurę oznaczania SARS-CoV-2 opartą o reakcję RT PCR,
zgodnie 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Wszystkie testy do oznaczeń posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty do diagnostyki in vitro (CE IVD).


Certyfikat SARS-CoV-2

 

Najwyższa jakość badań potwierdzona międzynarodowym certyfikatem
INSTAND Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.

 

Zakład Diagnostyki Medycznej świadczy usługi w diagnostyce onkologicznej i hematologicznej oraz chorób infekcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technik cytogenetycznych i biologii molekularnej. Zakład prowadzi badania nad podatnością na zachorowania i odpowiedzią na leczenie w chorobach nowotworowych i zakaźnych.

Badania cytogenetyczne w chorobach nowotworowych

Standardem diagnostycznym schorzeń hematoonkologicznych jest ocena kariotypu, aberracji chromosomowych i translokacji metodami cytogenetyki klasycznej - barwienie chromosomów metodą GTG oraz molekularnej - FISH do jąder interfazowych i metafazowych.

Pobierz formularz skierowania na badanie


Pobieranie i transport materiału do badań

PRACOWNIA CYTOGENETYKI


Czytaj więcej →

Badania molekularne w chorobach nowotworowych

Wykrywanie mutacji, delecji, insercji oraz ocena jakościowa genów fuzyjnych i ilościowa ich transkryptów. Monitorowanie chimeryzmu hematopoetycznego po allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku kostnego.

Pobierz formularz skierowania na badanie


Pobieranie i transport materiału do badań

PRACOWNIA CYTOGENETYKI


Czytaj więcej →

Badania molekularne w chorobach infekcyjnych

Diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby - określanie wiremii, genotypów i lekooporności. Wykrywanie zakażeń oportunistycznych i szpitalnych w przebiegu wrodzonych i nabytych zaburzeń odporności.

Pobierz formularz skierowania na badanie


Pobieranie i transport materiału do badań

PRACOWNIA BADAŃ MOLEKULARNYCH


Czytaj więcej →