O nas

Zakład Diagnostyki Medycznej zatrudnia diagnostów laboratoryjnych z wieloletnim doświadczeniem w badaniach z zakresu genetyki, cytogenetyki, immunologii i biologii molekularnej, ze specjalnością diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej genetyki medycznej.

Kierownik Zakładu Diagnostyki Medycznej

Prof. dr med. Jerzy Nowak

diagnosta laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej