Badania Cytogenetyczne w schorzeniach nowotworowych

 

Pobierz formularz skierowania na badanie

 
 
Badania cytogenetyczne służą do wykrywania aberracji chromosomowych. W naszej pracowni oceniamy kariotyp u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem schorzeń hematoonkologicznych metodą cytogenetyki klasycznej. Przeprowadzamy również badania techniką FISH, które są ważnym uzupełnieniem badania kariotypu.  

Materiał do badań cytogenetycznych

Rekomendowanym materiałem biologicznym do wykonywania badań cytogenetycznych jest szpik kostny pobrany na heparynę w warunkach jałowych, w objętości 5-10ml. Zabezpieczony materiał, w warunkach 2°C-8°C, powinien być jak najszybciej dostarczony do laboratorium. Jedynie w przypadku CLL pobranym materiałem może być krew. Wykonywanie badań u pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 3 tygodni mieli podawane preparaty krwiopochodne jest niewskazane. W przypadku MDS jedynym rekomendowanym materiałem jest szpik kostny, ze względu na występującą leukopenię obwodową w przebiegu MDS. W przypadku podejrzenia i/lub rozpoznania neuroblastoma (zwojaka zarodkowego) materiałem do badania amplifikacji genu MYC-N jest fragment guza (zawieszony w soli fizjologicznej) i/lub szpik (pobrany na heparynę). Rekomendowanym materiałem do badania w kierunku delecji chromosomu pary 1 (del(1)(p36)) jest fragment guza (zawieszony w soli fizjologicznej).