Badania molekularne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

 

Badanie SARS-CoV-2 wykonywane jest w oparciu o reakcję rRT PCR
zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia z wykorzystaniem testów posiadających wymagane przepisami prawa certyfikaty do diagnostyki in vitro (CE IVD).


Przyjmujemy materiał pobrany na dedykowanych wymazówkach
i w opakowaniach transportowych dostarczanych przez Zakład Diagnostyki Medycznej.

 

Wyniki badań wydawane są do 24 godzin od dostarczenia materiału do Zakładu.

 

Materiał pobrać należy na  dostarczoną wymazówkę, zgodnie z poniższymi wytycznymi
i dostarczyć do laboratorium w czasie 24h od pobrania.

 

Pobierz procedurę pobierania i transportu

 

Pobierz zlecenie na badanie SARS-CoV-2

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dr n.med. Tomasz Nowak

numer telefonu +48 574 795  216
email t.nowak@zdmdobra.pl