Badania molekularne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Zakład wykonuje molekularne badania genetyczne wirusów od 25 lat,
posiada opracowaną, zwalidowaną i wdrożoną procedurę oznaczania SARS-CoV-2 opartą o reakcję RT PCR,
zgodnie 
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Wszystkie testy do oznaczeń posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty do diagnostyki in vitro (CE IVD).


Certyfikat SARS-CoV-2

 

Najwyższa jakość badań potwierdzona międzynarodowym certyfikatem
INSTAND Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.

Przyjmujemy materiał pobrany na dedykowanych wymazówkach
i w opakowaniach transportowych dostarczanych przez Zakład Diagnostyki Medycznej.

 

Wyniki badań wydawane są do 24 godzin od dostarczenia materiału do Zakładu.

 

Materiał pobrać należy na  dostarczoną wymazówkę, zgodnie z poniższymi wytycznymi
i dostarczyć do laboratorium w czasie 24h od pobrania.

 

Pobierz procedurę pobierania i transportu

 

Pobierz zlecenie na badanie SARS-CoV-2